Innovation Management

 • vindkraft blogg

  Affärsmöjligheter för bolag inom miljöteknik

  IMCG inleder ett samarbete med företaget Cleantech Inn, deras medlemmar och internationella partners.
  – Tillsammans ska vi utveckla en nätverksorganisation som utmärks av ett tydligt affärs- och tillväxtfokus. Vi arbetar för ett ökat genomslag av cleantechbolag på den europeiska marknaden, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

 • blogg inspirewater

  Nytt stort EU-uppdrag: bättre vattenhushållning i Europas industrier

  En riktigt god nyhet har landat i IMCGs inkorg. EU har beslutat att finansiera projektet INSPIREWater, vilket ger IMCG ett stort projektuppdrag och en helt ny möjlighet att bidra till den hållbara samhällsomställningen.
  – Hittills har våra projekt fokuserat på smarta städer och energieffektivisering men nu engagerar vi oss i ännu en aspekt av hållbarhet, nämligen vattenhushållning och rening, säger IMCG:s omvärldsanalytiker Elodie Labonne,

 • 160401_innovation_kommunikation_bild

  Fyra tips om konsten att kommunicera innovation

  Har ni en kommunikationsplan och –budget för er innovation? Om svaret är nej är ni inte ensamma. Av olika anledningar underskattas ofta vikten av att planera för kommunikation i innovationsprojekt. På IMCG jobbar vi dagligen med innovation och har strategisk kommunikation som en viktig post hela vägen. ”Ingen innovation utan kommunikation” är vårt motto.

 • bloggoi

  Lyckas med samverkan i öppna innovationsprojekt

  Västsvenska organisationer med bred erfarenhet av större samverkansprojekt har gemensamt tagit fram nya metoder för effektivare samarbeten. Den 3 mars presenteras åtta verktyg, som driver innovationsprojekt framåt.

 • husfasad_blogg

  Tillfälliga boenden gör det svårare att nå energimålen

  Bostadsfrågan måste lösas för den som flyr från krig och förföljelse. I den akuta situation som råder finns det risk att det görs på bekostnad av miljön. IMCGs miljöexpert Johan Emanuel ser möjligheter att bygga bort bostadskrisen och samtidigt använda miljösmarta lösningar.

 • Cathrine Johns_blogg

  ”It’s harming us every day”

  FILMKLIPP: Under IASP World Conference i Peking träffade vi Cathrine Johns, direktör på Business Durham i Birmingham, Storbritannien. Hon berättade om hur buller har påverkat henne.

 • blogg foggy china

  Ljusa utsikter i Peking trots tjock dimma

  KRÖNIKA: Med buss tas vi till en klarare luft bara en timme från dimman av luftföroreningar i centrala Peking. IMCG och Johanneberg Science Park är på den internationella branschkonferensen för science parks och innovationscenter för att presentera Tysta Offentliga Rum. Powerpoint presentationer varvas med studiebesök.

 • amanda barcelona

  Bullerkoncept visas i Barcelona

  Bullerkoncept framtaget inom projektet Tysta Offentliga Rum presenteras just nu på Smart City Expo i Barcelona.
  – Vi blev utvalda av arrangemanget att komma hit, då de anser att våra lösningar är hyperintressanta för världens storstäder, säger Amanda von Matern, Innovation Manager på IMCG och som leder projektet.

 • muratblogg

  Internationellt intresse för Tysta Offentliga Rum

  Trots beslutade riktlinjer utsätts miljontals människor i världens storstäder dagligen för skadliga ljudnivåer.
  – Buller är ett folkhälsoproblem som ansvariga stadsutvecklare måste ta på allvar, säger Murat Özgören, professor och vicerektor på det turkiska universitetet Dokuz Eylül.

 • IMG_1332

  Höjdpunkterna i Innovationskraft: deltagarna berättar

  FILMKLIPP: Vi gläder oss åt en lyckad workshop kring innovationskraft i Malmö. Kraftfulla verktyg, förvånansvärt högt tryck i idéskapandet och direkt användbara metoder för att leda innovationen hela vägen i mål anser deltagarna att de fick med sig. Se dem berätta själva här.