Innovation Management

  • nystanblogg

    Affärsutveckla tidigt för att lyckas med din innovation

    För att föra ut innovationer på marknaden använder IMCG analysverktyget Business Model Canvas.
    – Senast tog vi fram en BMC för projektet ”Tysta offentliga rum”. Resultatet visade många fler affärssegment än vad som fanns formulerat i den ursprungliga projektidén, säger Amarina Sandhu, Project Quality Manager för Tysta Offentliga Rum på IMCG.