Effektivare kundservice med CRM-system

 • Affärsutveckling Jönköping Energi

  Effektivare kundservice med CRM-system

  På uppdrag av Jönköping Energi (JEAB) har IMCGs konsulter agerat expertresurs i affärsutveckling inom energiområdet, vilket inneburit att: IMCG har anlitats som stöd i processen kring planering, inventering och implementering av CRM-system. IMCG även stöttat förändringsarbete avseende rutiner kring kundtjänst kopplat till utvecklingen. Uppdraget innebar bland annat bearbetning och intern spridning av framtaget visionsdokument.

  Vidare gav JEAB IMCG uppdraget att göra en scanning av finansieringsmöjligheter gentemot svenska finansiärer (exempelvis Vinnova och Energimyndigheten) samt att inleda dialog med Energiföretagen Sverige för att utreda möjligheterna för ett samverkansprojekt tillsammans med andra kommunala energibolag.

 • Vill du veta mer?

  Kontakta Johan Emanuel.

  Kontakt

  Område
  Energi

  Aktör
  JEAB

  Strategisk konsulttjänst
  Affärsutveckling och Finansiering