EU-projekt: InspireWater

 • Innovationsledning och kommunikation för InspireWater

  EU satsar på bättre vattenhushållning i Europas industrier.

  InspireWater är projektet som har till syfte att ta fram innovativa tekniker för vattenhantering i resurskrävande stål- och kemiindustrier. IMCG leder innovationsarbetet inom exploatering och marknadsanalys för att skapa nytta och effekter av resultaten, bland annat genom att skapa acceptans inom industrin, hantera regulatoriska hinder och utveckla affärsmodeller som står livskraftiga efter projekttidens slut.

  IVL Svenska Miljöinstitutet koordinerar InspireWater, som får 5.5 miljoner euro av EU och kommer att löpa i tre och ett halvt år fram till år 2020. Målen är att sätta Europa i täten globalt på området vattenhushållning inom industrier och skapa fler kvalificerade arbeten samt sträva mot EU:s mål för resurseffektivitet och vattenhushållning.

  Aktörerna kommer från offentliga myndigheter, globala stålbolag, forskningsinstitut och universitet i Sverige, Spanien, Schweiz och Holland deltar i projektet, tillsammans med IMCGs kontor i både London och Göteborg. Stor vikt läggs vid att de tekniker som tas fram når nästa nivå i innovationsprocessen och verkligen slår igenom på marknaden.

  IMCG har utvecklat det unika konsortiet med 11 ledande aktörer och ansvarar för att leda och koordinera projektets nyttiggörandeprocess.

 • Vill du veta mer om InspireWater?

  Kontakta Marie-Christine Napier.

  Kontakt

  Område:
  Vattenhantering, Horizon 2020

  Aktörer:
  BFI, FHNW, IVL Svenska Miljöinsitutet, MOL, DOW, Dechema, Sandvik, Blue-tec, ArcelorMittal, Clariant samt IMCG

  Strategisk konsulttjänster:
  Finansiering, Projektledning, Kommunikation, Expertis – affärsutveckling