IMCG-bloggen

Nästa hållplats: Framtiden!

2014-03-27

Har du idéer som utvecklar kollektivtrafiken? I Resenärskampen tävlar du med dina bästa lösningar som får fler att vilja åka kollektivt. Utveckla allt från nya produkter och tjänster till smarta informationskanaler och nyskapande upplevelser.

Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik.

Syftet med tävlingen är att hitta genomförbara lösningar som kan användas i Västra Götalandsregionens och Västtrafiks verksamhet. Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik. Tävlingsbidraget kan vara en helt ny och oprövad idé eller komma från ett redan etablerat bolag.

Resenärskampen är ett projektsamarbete mellan IMCG, Västtrafik, Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs Universitet och Brewhouse.

Tävla fram till den 23 april. Ditt bidrag skickar du in via Resenärskampens hemsida.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare