IMCG-bloggen

Regional Innovationskapacitet

2014-03-26

Det går att mäta hur ”innovationsvänlig” en region är och matematiken är ofta enkel: 1+1=2. Större vilja, bättre samarbeten. Förståelse för varandras roller ger rätt kompetens på rätt plats. Det ena bygger det andra och leder till goda förutsättningar för både samhällets och näringslivets utveckling.

Finns det inte tydliga återkopplingsmodeller är det svårt att skapa starka kluster.

Vid en genomlysning av en region ser man över det befintliga innovationssytemet och mäter hur akademi, samhälle och näringsliv samarbetar, hur mycket resurser det finns hos de olika aktörerna samt hur man delar på framgång vilket är viktigt. Finns det inte tydliga återkopplingsmodeller är det svårt att skapa starka kluster. Med en god innovationskapacitet kan man utveckla och behålla lokalt förankrade företag i regionen och man kan även locka nya företag att etablera sig i området.

IMCG arbetar för att stärka innovationskapaciteten, både hos företag och i regioner. Just nu analyserar vi, tillsammans med Kairos Future, Kalmarregionen för att kunna ge dem en fortsatt strategi att arbeta med. Se mer under vårt projekt ”Innovativa Kalmar”.
I flera av IMCG:s uppdrag ingår begreppet innovation. Här kan du läsa hur vi möter det från olika perspektiv.

Posted in:
Om författaren

Jonas Norrman

Jonas Norrman

Jonas Norrman är VD på IMCG och är en av grundarna till bolaget. Jonas är innovationsexpert och specialist inom energisektorn. Jonas har en doktorsexamen i klimatologi från Göteborgs Universitet. Han är även en uppskattad och väl anlitad talare och moderator.