IMCG-bloggen

Energibalans i Europa bygger styrka och stabilitet

2014-04-16

Energifrågan handlar inte längre om att svara upp emot olika krav på förändrad livsstil och företagskultur. Det handlar om att finna nya sätt att bygga frihet, säkerhet och stabilitet i Europa.  IMCG är med och gör detta möjligt i projekt som CELSIUS och Gröna IT-innovationer för fjärrvärme.

Energieffektivisering och CO2-mål är begrepp som hos vissa kan skapa känslan av begränsning och minskade valmöjligheter. Lösningar på problemen upplevs kravfyllda och får personerna att checka ut från klimatarbetet både på det privata och professionella planet.
För IMCG är det viktigt att arbeta fram smarta användarvänliga verktyg som skapar beteendeförändring och medvetande.

Försvaret bör istället vara ett intensivt arbete för att bygga bort Europas beroende av energileveranser österifrån.

Situationen på Krim föder diskussioner om ökade försvarsanslag och ryss-skräcken börjar ta fart. Men försvaret mot idéer om återupprättande av en rysk stormakt är inte främst en diskussion om stridsvagnar på Gotland eller en ny version av JAS Gripen. Försvaret bör istället vara ett intensivt arbete för att bygga bort Europas beroende av energileveranser österifrån. Storskaliga europeiska fjärrvärmenät enligt svensk modell kan jämna ut Europas energibalans och minska behovet av att köpa energi från öst dramatiskt. Anfall är inte längre bästa försvar när stabilitet kan skapas genom ett energioberoende.

Posted in:
Om författaren

Johan Emanuel

Johan Emanuel

Johan Emanuel är projektledare på IMCG och företagets expert inom området Smarta Städer med fokus på bygg- och energisektorn. Johan har studerat miljö- och samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet från fastighetsbranschen.