IMCG-bloggen

20 miljoner satsas på tysta stadsparker

2014-06-24

Göteborg och London blir testarenor för innovationsprojektet som ska ge stadsmänniskan ro.
– 40% av befolkningen i Europa utsätts för skadliga bullernivåer. I en hållbar och attraktiv stad är farlig ljudpåverkan en stor samhällsutmaning, säger Magnus Andersson, innovationsexpert på IMCG som leder satsningen.
 

I projektet ”Tysta offentliga rum” skapas lugna oaser mitt i staden. Med avancerad teknik dämpas störande ljud från exempelvis intilliggande trafikleder och får miljön att upplevas harmonisk. Ljud kan även tillföras eller förändras för att skapa behagliga platser.
20 miljoner kronor satsas i projektet varav hälften kommer från Sveriges innovations-myndighet Vinnova.
Målet är att ta fram affärslösningar och tekniska prototyper som kan användas på en global marknad, säger Magnus Andersson.

Samarbete med London
Bakom projektet står ett brett samarbete mellan akademi, samhälle och näringsliv.
Londons stad, som är en av aktörerna, har en gedigen erfarenhet av att arbeta med gröna miljöer. I stadskärnan finns små ”Pocket Parks” och världsberömda parker som Hyde Park och S:t James Park. I projektet testas prototyper på publika platser i Göteborg och London.
Konceptet som projektet tar fram inom ”Controllable Urban Soundscape” går att anpassa till olika typer av offentliga miljöer där ljudbilden behöver förändras. Allt från centrumtorg och stadsparker till skolgårdar och hållplatser.

Projektaktörer:
Innovationsföretaget IMCG leder projektet och innovationsprocessen.
Johanneberg Science Park, Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP), Institutionen för kulturvetenskap inom Göteborgs Universitet och KSE Gruppen AB bidrar tillsammans med forsknings- och ämnesexpertis samt med teknik och testlabb.
Mottagarsidan representeras i projektet av Göteborgs Stad och Londons stadsledning samt Älvstranden utveckling AB.

För mer information, kontakta:
Magnus Andersson, partner IMCG Sweden AB
Mobil: 0766- 36 53 02
E-post: magnus.andersson@imcg.se

Pressmeddelandet som pdf

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare