IMCG-bloggen

IMCG:s Management Trainee till Washington

2014-06-11

För femte gången delas Sten-Olof Palm-stipendiet ut av Göteborgs Köpmannaförbund. Årets stipendiat är Karin Grundskog, IMCG:s Management trainee från Handelshögskolan i Göteborg. Stipendiet innebär ett års praktik på Swedish-American Chambers of Commerce i Washington D.C. med betalda levnadsomkostnader.

Under praktikperioden kommer Karin Grundskog att få arbeta med marknadsföring, företagsekonomi, försäljning och projektledning i en amerikansk kontext. Hon kommer vara särskilt ansvarig för event och kampanjer.

– Jag ser mycket fram emot mitt kommande år på Svenska Handelskammaren i Washington D.C. Förutom erfarenheten av att arbeta i en internationell miljö hoppas jag på att få lära mig mycket om svensk-amerikanska handelsrelationer samt få möjlighet att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Jag är väldigt förväntansfull, säger Karin Grundskog.

Juryns motivering lyder: 
”2014 utdelas Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palmstipendium för femte gången. Stipendiet har i år tilldelats Karin Grundskog. Efter avlagd kandidatexamen baserad på studier i Europakunskap och företagsekonomi har hon under våren läst sista terminen på magisterprogrammet Management av Tillväxtföretag på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Utöver goda studiemeriter och utbildningsengagemang har hon stor erfarenhet av olika typer av serviceinriktade yrken och visar prov på stor social förmåga och vilja att hantera olika typer av utmaningar. Hennes bakgrund och egenskaper passar väl för de krav som ställs på praktikplatsen i Washington och gör henne sammantaget till en mycket värdig stipendiat. Vi är övertygade om att Karin kommer att göra mycket goda insatser för Swedish-American Chambers of Commerce, samtidigt som praktiken kommer att ge värdefulla erfarenheter och utgöra en viktig språngbräda för hennes fortsatta karriär.”

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare