IMCG-bloggen

Göteborg den gröna berättelsen

2014-08-20

Utveckla innovationsarenor där medborgaren blir testpilot, instifta ett miljökonstpris, visualisera de bra valen och gör det ”lätt att välja rätt”. Bygg på engagemang, stolthet och medvetande.
Idéerna var många under miljöförvaltningens workshop ”Den gröna berättelsen”, där IMCG var en av de särskilt inbjudna deltagarna för att ge sitt perspektiv.

I vår portfölj finns verktyg för kommunikation, medvetande och medborgardialog.

”Den gröna berättelsen” är en förstudie som ingår som ett led i planeringen av Göteborg 2021. I studien undersöks hur kunskapen om stadens gröna framgångar kan förmedlas, inspireras och kommuniceras.
– Utifrån diskussionerna kan vi se att IMCG:s kompetens är viktig. I vår portfölj finns verktyg för kommunikation, medvetande och medborgardialog. Inte minst i projekten “Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” och “Resenärskampen“, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG som medverkade i workshopen.

”Varför är Göteborg en grön stad och hur påverkar det livskvaliteten för göteborgaren?” var en av frågorna som diskuterades under dagen. Vid workshopen deltog särskilt inbjudna representanter från Göteborgs stad, näringsliv, akademi och organisationer.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare