IMCG-bloggen

IMCG på Fjärrvärmemässan

2014-08-19

– Det uppkopplade energisystemet är nästa generation av Smart Metering, säger Magnus Andersson, partner på IMCG.

I höst är IMCG inbjudna talare vid två stora evenemang för energibranschen; Fjärrvärmemässan och konferensen Fjärrvärmecentraler och energimätare.
Programpunkterna tar avstamp i IMCG:s pågående forskningsprojekt “Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” där högfrekvent mätning ger stora möjligheter. Information från kundernas fjärrvärmecentraler uppdateras på sekundnivå vilket ger utvecklade affärsmöjligheter för energibolagen, förbättrad kundrelation och underlättande av servicearbeten.

Fjärrvärmemässan och branschkonferensen Fjärrvärmecentraler och energimätare äger rum i Jönköping 30 september-2 oktober.

Posted in: