IMCG-bloggen

Politisk diskussion om hållbart företagande

2014-08-21

Vilken roll spelar näringslivet i en hållbar regional utveckling?
Diskutera frågan med ledande politiker från Västra Götalandsregionen.

Mötet tar avstamp i regionens strategi för hållbar tillväxt och utveckling VG2020, som bland annat stävar efter att få fler företag från Västra Götaland att delta i europeiska samarbeten. IMCG medverkar i mötet genom sitt uppdrag inom nätverket Game och modererar diskussionen.

 Politiker på plats:

Birgitta Losman, regionråd (Mp), Ordförande Regionutvecklingsnämnden

Kristina Jonäng, regionråd (C), 2:a vice ordförande, Beredningen för hållbar utveckling och Regionutvecklingsnämnden

Ann-Sofie Alm, (M) Västra Götalandsregionens Miljönämnd

Leif Blomqvist, regionråd (S), Ordförande i Beredningen för hållbar utveckling

Sören Kviberg, regionråd (V), Ordförande i Miljönämnden

Den politiska diskussionen hålls den 28 augusti på Göteborgs universitet. Anmälan görs på hemsidan för Näringslivets miljöchefer.

Posted in: