IMCG-bloggen

Teknisk utveckling inom ”Controllable Urban Soundscape”

2014-08-25

I dag träffas aktörer från projektet ”Tysta offentliga rum” hos IMCG. På agendan står de senaste månadernas arbete med teknikutveckling och omvärldsbevakning.

I projektet ”Tysta offentliga rum” byggs prototyper som ska förändra ljudbilden i utomhusmiljöer. Med avancerad teknik dämpas störande ljud från exempelvis intilliggande trafikleder och får miljön att upplevas harmonisk. Parallellt med den tekniska utvecklingen arbetar projektgruppen med affärslösningar och paketering av produkten inom ”Controllable Urban Soundscape”.

– Ett spännande inslag under dagen har varit att diskutera förslagen på fysiska platser att testa prototyperna. Exempelvis har specifika hållplatser inom ElectriCity och en pocket park vid London City Hall lyfts som testytor, säger Magnus Andersson, partner IMCG och projektledare för “Tysta offentliga rum”.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare