IMCG-bloggen

Energiteorier testas i Norrland

2014-09-17

Hallå där Johan Emanuel, projektledare på IMCG, som precis avslutat en mötesserie med fjärrvärmeaktörer i Norrland.

Varför arrangerades en mötesserie?
Vi träffade sex kommunala fjärrvärmeaktörer från Kiruna i norr till Umeå i söder. Vi fick testa våra tankar om energiaktörernas utmaningar tillsammans med bolag som levererar driftsäker fjärrvärme under långa perioder av extrema förhållanden i arktiskt eller subartktiskt klimat. Mötesserien har vi skapat som en del av vårt projekt “Gröna IT-innovationer för fjärrvärme“.

Vilka utmaningar identifierades?
Vi talade med aktörer som planerar och genomför flytt av hela städer under pågående produktion. Det är mycket intressant, särskilt med avseende på de ICT-lösningar som vi utvecklar genom projektet “gröna IT-innovationer för fjärrvärme”. Vi träffade bolag som arbetar hårt med att utveckla och anpassa kunderbjudanden och affärsmodeller utifrån de förändringar som branschen står inför.

Vad tar du med dig tillbaka in i projektet?
Vi har ett starkt koncept för att arbeta med frågeställningar kring IT och kundkommunikation. Frågor som är högaktuella för fjärrvärmebolag som vill se sig som föregångare i Europa. Vi önskar en fortsatt dialog och att hitta fler partners för samverkan. I höst fortsätter mötesserien med fler besök hos fjärrvärmebolag.

Vad händer nu?
Reaktionerna från fjärrvärmeaktörerna var mycket positiva. De upplever, precis som vi, att kontakt öga mot öga är oslagbart när det gäller att skapa förståelse för den verklighet som de verkar i. Dessa ”goda samtal” ger bra underlag till utvecklingen av de innovationer som behövs för att befästa fjärrvärmebranschens position.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare