IMCG-bloggen

Stora möjligheter för Europa med Green IT Homes

2014-09-24

Energiverktyget ”Green IT Homes” har presenterats för EU-kommissionens generaldirektorat för energi.
– Flera länder i Europa står för utmaningen att bygga ut sin fjärrvärme. Med anpassade IT-lösningar ger vi fjärrvärmen en modern utformning, säger Fredrik Persson, projektledare på Göteborg Energi som höll i presentationen.

EU:s skärpta direktiv kring energieffektivisering sätter press på energibolagen att använda produkter och tjänster som främjar en beteendeförändring. Genom den tekniska plattformen ”Green IT Homes” skapas affärsmöjligheter samtidigt som kunderna blir medvetna om sin energiförbrukning och miljöpåverkan. Verktyget testas bland annat av Göteborg Energis kunder som en del i det Fjärrsynsfinansierade projektet ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme”.
– Jag ser stora möjligheter för ett verktyg som Green IT Homes i Europa. Det är en enkel installation som ger betydande mervärden både för energibolag och kund, säger Fredrik Persson.

När man installerar någonting nytt bör tekniklösningar som Green IT Homes appliceras från start.

Underlätta etableringen av fjärrvärme
Sedan 2013 leder Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs stad det EU-finansierade Smart City-projektet Celsius, som ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i minst 50 europeiska städer. I projektet ser man att tekniklösningar som Green IT-Homes kan underlätta etableringen av fjärrvärme. Behovet av en ökad kommunikation mellan kund och energibolag är tydligt och användarvänliga verktyg som skapar medvetande om energiförbrukning efterfrågas.
– När man installerar någonting nytt bör tekniklösningar som Green IT Homes appliceras från start. Det ger kunden möjlighet att följa och hantera sin energiförbrukning samtidigt som vi energibolag får verktyg för att ge bästa möjliga kundservice, säger Fredrik Persson på Göteborg Energi.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare