IMCG-bloggen

Testkör Green IT Homes

2014-09-30

IMCG:s projektledare Johan Emanuel är under tisdagen talare på branschkonferensen ”Fjärrvärmecentraler och energimätare” i Jönköping. Tillsammans med Regins säljchef Erik Nilsson visar dem nästa generation av Smart Metering.

Green IT Homes är den uppkopplade plattformen för nya smarta energitjänster. Information från kundernas fjärrvärmecentraler uppdateras på sekundnivå vilket ger energibolagen utvecklade affärsmöjligheter, förbättrad kundrelation och underlättande av servicearbeten.
– El- och energiförbrukningen visualiseras tydligt i mobilen och bostadens miljöpåverkan visas i relation till levnadskvalitet och kostnader, säger Johan Emanuel, projektledare på IMCG.

Plattformen Green IT Homes är en del av projektet ”Gröna IT Innovationer för Fjärrvärme”, där det undersöks hur modern IT kan bidra till att lösa energibolagens utmaningar. Innovationsprojektet finansieras av Energimyndigheten och den svenska fjärrvärmebranschen genom forskningsprogrammet Fjärrsyn.

Testkör Green IT Homes på Fjärrvärmemässan
Den 1 oktober presenteras ”Gröna IT innovationer för Fjärrvärme” på Fjärrvärmemässan, som pågår parallellt med branschkonferensen. Projektet deltar i Svensk Fjärrvärmes monter, där det också ges möjlighet att styra en fastighet med Green IT Homes.
Johan Emanuel finns på plats för att demonstrera och besvara frågor från klockan 09.30. På eftermiddagen vid klockan 13.30 berättar han från scenen i montern mer ingående om det Fjärrsynsfinansierade projektet.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare