IMCG-bloggen

Norska fjärrvärmebranschen intresserade av IMCG

2014-10-15

– Den norska energisektorn har behov av verktyg som Green IT Homes. Både i processen med övergång till koldioxidneutrala energibärare och i arbetet med att hitta nya sätt att kommunicera med kunden, säger Johan Emanuel, projektledare vid IMCG.

IMCG talar idag vid de Norska fjärrvärmedagarna. Mässan hålls i Fornebu-området utanför Oslo och har både nationella och internationella besökare.
– Norge har en liten men aktiv och växande fjärrvärmesektor, som är mycket intresserad av ny teknik, säger Heidi Juhler verksamhetsledare på Norsk Fjärrvärme.

Green IT Homes är en av de IT-lösningar som kan befästa fjärrvärmens roll som det mest hållbara energialternativet.

Befästa fjärrvärmen
Platsvalet för mässan är passande. Området har en toppmodern infrastruktur för fjärrvärme där bostäder, kontor, hotell och konferensanläggningar försörjs genom en fjärrvärmelösning baserad på storskaliga värmepumpar.
IMCG representeras på mässan av Johan Emanuel som tillsammans med Erik Nilsson, säljchef på Regin och samarbetspartner i projektet ”Gröna IT-innovationer för Fjärrvärme” blivit inbjudna att presentera energiverktyget Green IT Homes.
– Green IT Homes är en av de IT-lösningar som kan befästa fjärrvärmens roll som det mest hållbara energialternativet i dagens och framtidens allt mer tätbefolkade städer, säger Johan Emanuel.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare