IMCG-bloggen

Stöd för energisparande bostäder

2014-10-23

Regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena, rapporterar Sveriges Radio.
– Det är viktigt att inte bara skjuta till stöd för investeringar i förstärkt klimatskal. Regeringen bör också bidra till utvecklingen av IT-system för individuella mätningar och för prosumer-system. Dessa två tekniker har potential att bli exportframgångar för svenska företag, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden och stödet ges till de fastighetsägare som vid upprustning eller renovering även gör åtgärder som leder till lägre energianvändning. Boverket och Energimyndigheten ska vara med och bestämma hur stödet ska utformas.
– Det är allt ifrån att ha värmeväxlare, till glas och fönster som inte läcker energi. Och detta baseras på idén om att det här är hus som byggdes på 60- och 70-talet, där dessa värden kanske inte var de främsta och viktigaste för resultatet, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

– Initiativet är bra, men det är viktigt att ta hänsyn till vilka övriga renoveringsbehov som finns och på ett kostnadseffektivt sätt koordinera energieffektivisering med dessa renoveringar. Annars kan det lätt bli en diskussion om kostnadskrävande energieffektiviseringar, säger Jonas Norrman.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare