IMCG-bloggen

IMCG arbetar med Sveriges största fjärrvärmeaktör

2014-11-03

Göteborg Energi erbjuder IMCG:s teknikplattform Green IT Homes till utvalda fjärrvärmekunder.
Göteborg Energi har 30 uppkopplade villor där husägarna får testa nya energitjänster i form av realtidsmätning, styrmöjligheter och nya kommunikationsvägar, säger Johan Emanuel, projektledare på IMCG.

Göteborg Energis 30 testpiloter ingår i projektet ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme”, som är en del av Svensk Fjärrvärmes forsknings- och utvecklingsprogram Fjärrsyn, vilket syftar till att ge branschen nya verktyg för att stärka fjärrvärmens konkurrenskraft.

Användningen av Green IT Homes är ett i raden av exempel där Göteborg Energi placerar sig i framkant av fjärrvärmens utveckling.

Tar in användaren i processen
I ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” pågår ett ständigt utvecklingsarbete och nu sammanställs svar från en rundringning till projektets testpiloter.
– Resultatet påverkar direkt processen med IT-verktyget Green IT Homes. Vi uppdaterar appfunktioner, ser över kommunikationslösningar och utvecklar manualer och systemdokumentation.

Världens bästa fjärrvärme
Användningen av Green IT Homes är ett i raden av exempel där Göteborg Energi placerar sig i framkant av fjärrvärmens utveckling. Andra exempel där IMCG och Göteborg Energi samverkar är Celsius-projektet med internationell utrullning av ”världens bästa fjärrvärme” och ElectriCity där framtidens elbusslinjer får en hållplatsmiljö som till viss del gestaltas inom IMCG:s projekt ”Tysta offentliga rum”.
– Det är en förmån att få arbeta tillsammans med Göteborg Energi. Det finns enorm kompetens och erfarenhet. Företaget har en tydlig vilja att både tänka nytt och göra nytt, säger Johan Emanuel.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare