IMCG-bloggen

Så ligger ni steget före inom Horisont 2020

2014-11-25

Hallå där, Elodie Labonne, expert inom omvärldsbevakning på IMCG.
Hur arbetar IMCG med omvärldsbevakning inom EU-programmet Horisont 2020?
Det första steget med våra kunder är oftast att undersöka deras möjligheter att få EU-finansiering och därigenom identifiera relevanta utlysningar. Det resulterar i en lista med möjliga vägar för våra kunder att gå.

Hur använder kunderna sedan materialet?
Listan blir ett viktigt strategiskt dokument med värdefull information för beslut. Först identifierar vi lämpliga utlysningar, men för att en ansökan ska vinna behövs förutom ett bra innehåll även ett starkt konsortium med rätt företag och organisationer att samarbeta med.

Vad gör IMCG:s omvärldsbevakning speciell?
Vi nöjer oss inte med att identifiera utlysningar. Vi kan gräva mycket djupare. Genom våra arbetsprocesser för omvärldsbevakning och analys kan IMCG identifiera potentiella excellence-partners för våra kunder samt rätt kontaktpersoner i de organisationerna. Om tidpunkten är rätt, kan vi även hitta ett redan existerande konsortium som söker nya potentiella partners där vår kunds expertis- och utvecklingsstrategi passar.

Vad händer om kunden redan vet vem de vill samarbeta med, men inte hur de ska närma sig?
Några av våra kunder har en drömpartner som de vill arbeta tillsammans med i EU-projekt. I de fall undersöker vi den utpekade staden/organisationen/universitetet/företaget. Vi identifierar vilka intresseområden de har, vilken erfarenheter de har av EU-projekt, om det finns en lagd EU-strategi samt vilka nyckelpersoner som ska kontaktas.

Kan både offentliga och privata aktörer använda sig av IMCG:s omvärldsbevakning?
Absolut, vi arbetar med alla typer av organisationer och våra tjänster passar såväl privata aktörer, universitet och forskningsinstitut som statliga organisationer och städer. Vissa av våra kunder har redan utvecklade strategier med en karta av satsningar framåt, då kan vi se hur väl deras färdplaner matchar eller möjligen skiljer sig från H2020-programmet. Många gånger kompletterar vi tjänster inom omvärldsbevakning med regelbundna uppdateringar och analyser inom kundernas identifierade intresseområden.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare