IMCG-bloggen

Tonåringar är hushållens energitjuvar

2014-11-07

Ungdomarna stjäl mest el i hemmen, både enligt dem själva och deras föräldrar. Mest är det deras långa och många duschar som drar el, visar en undersökning genomförd på uppdrag av energikoncernen Eon.
– Om vi ska kunna påverka beteendet och minska elförbrukning tror vi att det är viktigt att visualisera hur elförbrukningen ser ut, säger Karin Jarl Månsson, VD för E.ON Försäljning Sverige i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att mer än hälften av ungdomarna tycker att det viktigaste skälet att minska på hushållets elförbrukning är att värna om miljön. Trots det svarade 54 procent att de sällan eller aldrig tänker på hur mycket el som går åt när de använder elektronik.

– I arbetet att öka medvetenheten om familjernas energiförbrukningen behöver energibolagen en tydlig roll och ett verktyg som stödjer dem. Green IT Homes engagerar både producent och konsument på ett effektivt sätt, säger Magnus Andersson innovationsexpertIMCG.

Nollvision för energiförbrukning
I en rapport från World Future Council konstateras att energieffektivisering för städer snabbt bryts ner till att handla om en nollvision för energiförbrukning i hemmen. Tillsammans med flera samhällsaktörer driver IMCG som alla har samma mål – att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan.

– Energiverktyget Green IT Homes, som i veckan presenterades för den europeiska marknaden på Energy Utility Week, löser mycket av samhällsutmaningen ökad energiförbrukning, både för oss som förbrukar energi och för energibolagen som kan skapa användarvänliga tjänster, säger Magnus Andersson.