IMCG-bloggen

Energieffektiviseringen måste gå fortare

2015-01-14

Energianvändningen i våra bostäder har minskat med 14 procent under 2000-talet, enligt Sveriges Radio. Energimyndighetens expert på energieffektivisering Thomas Berggren säger att det inte går tillräckligt fort, men att acceptansen bland aktörer och marknader finns för att snabba på arbetet.

– För att bidra till energieffektivisering måste energibolagen snabbt ställa om affärsmodellen till att också inkludera tjänster baserade på Internet of Things (IoT), det vill säga integrerade, digitala verktyg. Utan den omställningen kommer det att ta mycket längre tid än till 2020, säger Jonas Norrman, expert på IMCG.

Green IT Homes, är ett av de projekt och innovationer som IMCG driver, med partners som Regin, Göteborg Energi och Trollhättan Energi, för att möta utmaningen 20 procent energieffektivisering i Sverige till år 2020. Kunskapshöjning behövs för att effektivisera energianvändningen i våra bostäder.

– Fokus ligger alltid på att energi är lika med el, men i ett normalhus med exempelvis fjärrvärme står uppvärmningen ofta för mer än 75 procent av uttaget. Genom att visualisera denna uppdelning digitalt får energianvändaren plötsligt en bild av vad som är vad och kan agera utifrån detta, säger Johan Emanuel, projektledare Green IT Homes på IMCG.

Den potentiella besparingen har ”ätits upp” av att tekniktyngden i våra hem har ökat dramatiskt. För femton år sedan fanns det en tv per hushåll, nu kan det plötsligt finnas tre tv och fyra datorer i varje hus. Utöver det även golvvärme i hall och badrum, inbyggda spotlights, trädgårdsbelysning, mekanisk frånluftsventilation och avfuktare i källaren. Med tanke på det, så är minskningen nästan en överraskning.

– Vi behöver visa på vikten av beteendeförändring genom fler verktyg som Green IT Homes, som visualiserar nuläge, skapar insikt om ekonomi- och miljöpåverkan. Ett sådant verktyg engagerar till förändring och ger dig möjlighet till smart styrning.

 

Posted in: