IMCG-bloggen

Så tycker användarna om Green IT Homes

2015-01-16

Hallå där Åsa Dahlqvist-Larsson, marknadsföringsansvarig på Göteborg Energi, som just nu erbjuder IMCG:s teknikplattform Green IT Homes till utvalda fjärrvärmekunder.

Hur har intresset från kunderna varit att få bli testpiloter?
Intresset var rekordstort. Över 700 intresseanmälningar kom in på bara några dagar. I dag har vi igång 30 testpiloter som provar funktioner med styrning och realtidsmätning. De kan också direkt se sitt klimatavtryck.

Ni har nyligen haft en rundringning till testpiloterna för att få kundernas användarperspektiv. Vad sa de?
I stort sett är alla testpiloter nöjda med installationen och vi kan se att hemmets energiförbrukning hamnar högre i kundernas medvetande. Det kom även fram önskemål på fler funktioner, som till exempel att kunna följa sin vattenförbrukning och tydligare information om hur man ska tolka siffrorna kring effektuttaget.

Hur omsätter ni resultatet från rundringningen i praktiken?
Resultatet påverkar direkt processen. Både på egen hand och tillsammans med IMCG bearbetas svaren. Appfunktioner uppdateras, kommunikationslösningar ses över och systemdokumentation utvecklas.

Hur har ni arbetat med kommunikationen till testpiloterna?
Vi har en webb-sida och en sluten facebookgrupp. Där kan piloterna stöta och blöta tankar kring appen och sin energianvändning, vilket gör att vi provar ett för oss nytt sätt att arbeta med kundkommentarer. Nästa steg är att se över kommunikationsvägar direkt via appen. Bland annat kommer vi att jobba med hur vi kan underlätta felsökning med hjälp av appen, om vi till exempel kan avhjälpa fel utan att skicka ut en tekniker. Vi vill även se över möjligheterna att integrera uppgifter från oss som gör att informationen blir mer individanpassad, t ex vilket fjärrvärmeavtal den enskilda kunden har.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare