IMCG-bloggen

100% nöjda kursdeltagare

2015-02-20

IMCG:s kurs ”Skriv en vinnande EU-ansökan” får högsta betyg.
– Samtliga deltagare, som besvarat vår utvärderingsenkät skulle rekommendera kursen, säger Magnus Andersson, partner på IMCG och företagets expert inom EU-frågor.

På uppdrag av Innovationskontor Väst genomförde IMCG nyligen en av sina kurser om hur man skriver en vinnande ansökan till Horisont 2020.
– Bäst var delen när vi gav varandra tips på vad som kunde växla upp de ansökningar vi stöttade. Jag lärde mig både av de andras projekt och av kommentarerna som gavs på min egen ansökan, skriver en av deltagarna i utvärderingen.

Motsvarade förväntningarna
Alla som har besvarat utvärderingsenkäten säger att kursen motsvarar deras förväntningar mycket eller ganska väl. Förutom feedback på ansökningarna så lyftes tipsen om vad som fungerar och inte fungerar i ansökningar samt vikten av ett tydligt erbjudande, som exempel på vad deltagarna tar med sig från kursen in i sitt fortsatta arbete.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare