IMCG-bloggen

Hållbart bullerskydd ur vems perspektiv?

2015-02-26

Bullerskydd krossas i Nol och GP uppmanar på ledarplats (150211) att “göra om” bullerskydden. Det låter enkelt. Att hitta lösningar på det som är en av vår tids stora samhällsutmaningar tar tid där flera perspektiv måste beaktas.

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova finansierar projektet Tysta Offentliga Rum, som ska förändra ljudbilden i stadsmiljön. Med avancerad teknik ska störande ljud från exempelvis trafikleder få miljön att upplevas mer harmonisk. Bakom projektet står offentliga aktörer, akademi och näringsliv som tillsammans fyller en avgörande roll i att förverkliga visionen om en hållbar stadsutveckling.
Det finns en mängd bullerskydd på marknaden, men de av glas har flera fördelar trots vandaliseringsrisken. Exempelvis lämnar glas en line-of-sight vilket skapar trygghet, till skillnad från lösningar med träd och buskar som lätt bildar en mörk och otrygg plats.

På ett seminarium, arrangerat av Ekocentrum förra veckan, sa forskaren och akustikern Mikael Ögren att det enda som hjälper är att förändra källan till oljudet– bildäcken. Det kommer med stor sannolikhet att ta lång tid. En hel marknad måste förändras där konsumenten ska förstå sin bidragande roll till den ohälsa som buller skapar i form av exempelvis hörsel-, hjärt- och kärlsjukdomar. I väntan på en marknad för nya typer av däck krävs andra åtgärder.

Insatser som bullerskydd är inte bara en fråga om att förutse vissa vandaliseringsrisker, som i sin grundar sig i helt andra samhällsutmaningar, utan är också en fråga om en stads varumärke. En rätt hanterad glaslösning kan vara det mest effektiva utifrån estetiska, sociala och ljuddämpande perspektiv. Fågeldöd och vandalism, som GP nämner, är två risker men alternativen är inte riskfria. Vems perspektiv ska styra?

 

Artikeln finns även publicerad på www.hallbarstad.se