IMCG-bloggen

Maxa impact för en vinnande H2020-ansökan

2015-02-10

– För att lyckas med en ansökan till Horisont 2020 måste du inse att EU-utlysningarna vill möta ett behov som leder till samhälls- och marknadsnytta, säger Magnus Andersson, partner och expert inom EU-frågor på IMCG.

 Horisont 2020 är EU:s åttonde ramprogram med en grundbudget på cirka 80 miljarder euro, vilket är världens största satsning på forskning och innovation.
– Det behövs ”fullblodsproffs” till varje del av ansökan. Lika skickliga som forskarna är, lika skickliga måste teamet som jobbar med innovation, impact och kommunikation vara.

För att få höga poäng räcker det inte med en bra projektidé om du inte samtidigt har en bra plan för hur den ska realiseras och komma till nytta.

Från kunskap till nytta
I ramprogrammet läggs lika stor vikt i bedömningen på Excellence, Impact och Implementation. För att få höga poäng räcker det därmed inte med en bra projektidé om du inte samtidigt har en bra plan för hur den ska realiseras och komma till nytta.
– Trots det fokuserar många nästintill enbart på delen om excellence. Det finns därmed goda möjligheter att positionera sig i topp om man förstår vikten av impact och implementation, säger Magnus Andersson

Utbildning
IMCG erbjuder utbildningar rörande att skriva en vinnande ansökan. Senast på uppdrag av innovationskontor Väst, där kursdeltagarna fick utgå från sina egna ansökningar i de praktiska momenten.
– Deltagarna blev experter åt varandra. Tillsammans hanterade de “knäckfrågor” i enskilda ansökningar och hjälptes åt att föra ansökningarna framåt.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare