IMCG-bloggen

Samsyn krävs för genomslag av nya energitjänster

2015-02-04

Arbetet med nya energitjänster börjar på ledningsnivå.
Alla avdelningar på energibolaget påverkas. Det är därmed förödande om ledningen inte skapar samsyn i bolaget under hela resan. Från utveckling fram till installation och implementering, säger Johan Emanuel, expert inom energifrågor på IMCG.

Ett framgångsrikt energibolag måste idag möta skärpta EU-direktiv, konkurrens och nya affärsutmaningar. Detta kan innebära omfattande organisationsförändringar för att skapa ett mer kundfokuserat och kommunicerande arbetssätt.
– De nya energitjänsterna kräver ett ”tvärgående” angreppsätt som skär genom hela organisationen där nya arbetsmetoder för kundtjänst, service, kommunikation och produktion är nödvändiga.

Efterfrågan på kilowatt-timmar minskar
Genom FjärrsynsprojektetGröna IT-innovationer för fjärrvärme” undersöker och utvecklar IMCG metoder och verktyg som kan möta energibolagens behov av nya tjänster och affärsmodeller när efterfrågan på kilowatt-timmar minskar.
– Vi intervjuar nyckelpersoner, fångar upp pågående initiativ och projekt, hjälper till att skapa översikt i bolaget, har workshops för kunskapsöverföring och utformar strategier för hela energibolagets arbete med ICT och energitjänster.

 På vilket sätt är det avgörande att involvera ledningen från start för ett lyckat resultat?
– Avdelningsnivå räcker inte. Implementering av nya teknikplattformar och IT-innovationer är så resurskrävande och omfattande att det måste ske utifrån nyttomaximering för hela bolaget. Förändringar kopplade till endast en avdelning innebär en stor investeringsrisk där energibolaget omöjligt kan få det genomslag som deras nya utmaningar kräver, säger Johan Emanuel.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare