IMCG-bloggen

Sverige satsar miljarder för att lösa samhällsutmaningar

2015-02-06

2014 satsade Vinnova drygt 2,6 miljarder kronor på innovationer, som ska göra skillnad i samhället. Intresset för att söka finansiering är stort och till årets första Vinnova-utlysning ”Utmaningsdriven Innovation” kom det in 194 ansökningar.
– IMCG skickade in fyra ansökningar. Två där vi själva driver projekten och två där vi ingår som expertpartner, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

För att få finansiering av Vinnova är ett av kraven att innovationen ska möta samhällsutmaningar inom områdena informationssamhället 3.0, konkurrenskraftig produktion, hållbara attraktiva städer eller framtidens hälsa och sjukvård.
– Satsningen med utmaningsdriven innovation har pågått sedan 2012 och hittills kan vi se delresultat inom exempelvis cancervården, som används i skarpt läge, säger Daniel Rencrantz program- och utlysningsansvarig på Vinnova.

Andra delresultat är till exempel att världens nordligaste passivhus har byggts och att ett företag har fått ett internationellt kontrakt värt 10 miljoner kronor och nya tjänster har skapats. Flera projekt har väckt stort intresse utomlands och Apple har lyft fram delresultat från ett av projekten.

Vad är egentligen en innovation?

– På det enklaste planet är det en ny eller förbättrad idé som kommer till användning. Det kan gälla processer, produkter, organisationsformer och affärsmodeller. Kärnan är att det finns någon form av nyhetsvärde och kommer till användning, säger Daniel Rencrantz.

– IMCG delar Vinnovas syn på behovet av innovationer för att komma framåt med globala utmaningar. Vi ser oss som en del av lösningen och tillsammans med forskare och andra aktörer önskar vi förvandla samhällsutmaningar till affärsmöjligheter, säger Jonas Norrman.

För de som har ansökt till årets utlysning återstår nu månader i väntan på beslut från Vinnova. Nästa ansökningsomgång är om ett år så det är dags att börja formulera en idé och se sig om efter lämpliga samarbetspartners.