IMCG-bloggen

Test av fastighetsteknik för Green IT Homes

2015-02-13

Hallå där Erik Nilsson, hårdvaruexpert inom projektet ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme”, som just nu implementerar nya undercentraler kopplade till energiverktyget ”Green IT Homes“.

Varför nya undercentraler?
Nya användningsområden kräver en öppen miljö där ny teknik lätt ska kunna integreras i befintlig miljö. Vi har valt en plattform som gör det möjligt att förändra funktioner och gränssnitt efter behov.

Varför har ni valt Exigo från Regin som undercentral i fastigheter med Green IT Homes?
Projektet behöver vara skalbart för ett stort antal anslutningar med krav på säkerhet och rätt funktioner. Regins organisation med snabba beslutsvägar gör att vi kan anpassa tekniken efter de behov som krävs för projekt som detta.

Hur hänger Gröna IT-innovationer och smarta hem ihop?
Idag är det en nödvändighet att individen kan få ta del av och kunna göra aktiva val kring energifrågor. Ska vi uppnå kommande energimål tror jag att dialogen med konsumenten är en oerhört viktig del för att få fullt genomslag.

Vad innebär det att ingå som projektpartner i den här typen av innovationsutveckling?
Projektet omfattar alla parter i processen, det vill säga från leverantör ända ut till slutkund, vilket är unikt och utmanade. Vi får tillsammans vara delaktiga i ett projekt som bygger på värden som energi, bredd och ny teknik.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare