IMCG-bloggen

Celsius är en FN-förebild inom fjärrvärme

2015-03-24

En FN-rapport om vikten av att öka städers energieffektivitet lyfter fram Göteborgsledda EU-projektet Celsius som ett positivt exempel.

Rapporten fastslår att integrerade värmesystem i städerna är en viktig väg till att effektivisera resursanvändningen och öka andelen förnyelsebar energi. Det är i sin tur nödvändigt för att nå de globala klimatmålen. Ett antal positiva exempel radas upp i rapporten, bland dem Celsius, där IMCG bland annat bidrar med affärsutveckling och finansieringsexpertis.

– Att projektet uppmärksammas även på internationell nivå är ett bevis på att det vi jobbar med är viktigt. Hälften av all energi går till uppvärmning och det är bra att FN vill lyfta fram exempel som kan medverka till att koldioxidutsläppen minskar på det här viktiga området, säger Jonas Cognell, projektledare för Celsius på Göteborg Energi.

Celsius-projektet uppmärksammas för byggandet av nya, innovativa affärsmodeller och tekniker runtom i Europa. Energi ska sparas genom att man kopplar in nya aktörer på värmenätet och kan utnyttja spillvärme från t ex industrier, avloppsvatten och tunnelbanesystem.