IMCG-bloggen

Detaljerna gör helheten i hållplatsbygge

2015-03-24

Konstruktionen av en “tyst” hållplats pågår för fullt på en verkstad nära Göteborg. Bygget blir den första av tre demonstratorer som ska tas fram i det Vinnova-finansierade projektet Tysta Offentliga Rum fram till 2016.

– Urbaniseringen innebär mer buller och människor letar andrum i vardagen. Inom projektet utvecklar vi lösningar med ett nytt tänk när det gäller bullerskydd och sätt att skapa ett lugn i en bullerutsatt stad, säger Amanda von Matern projektledare Tysta Offentliga Rum på IMCG.

Hållplatsen blir först och främst ett väderskydd, men också en yta att testa tekniken på. Demonstratorn blir en av ändhållplatserna till den nya elbusslinjen som tagits fram inom Electricity-samarbetet. Den nya busslinjen sätts i trafik i mitten av juni 2015. Följ utvecklingen här på IMCG-bloggen.