IMCG-bloggen

En cirkulär vinstaffär för Västsverige

2015-03-12

Ett samhälle utan avfall där produkter tillverkas för att hålla och råvarorna aldrig tar slut. Det är tanken bakom den cirkulära ekonomin – en viktig nyckel på vägen till en hållbar framtid.

Idag har produkter ett linjärt livsflöde med en start och ett slut. De tillverkas – används – skrotas. Det lönar sig att tillverka dåligt, för när prylen går sönder så köper kunden en ny. Det kostar för konsumenten, men också för planeten.

– Vi skapar problem med deponi och föroreningar, råvaror som tar slut och energiåtgång för ständig nytillverkning. Människor vill äga och företagen vill sälja. Men kanske kan allas nytta bli större om man tänker tvärtom, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

EU-kommissionen vill driva på övergången till en cirkulär ekonomi för att stärka Europas konkurrenskraft. Nätverket Game (Göteborg Action for Management of the Environment), som IMCG är med och driver, arrangerar ett seminarium för att resonera om hur Västsverige kan bidra.

Innovation sluter cirkeln

Grundtanken är att företag hyr ut sina produkter istället för att sälja. De vinner långvariga kundrelationer, behåller ägandet av råvarorna och nya jobb skapas. Konsumenten får produkter designade för att hålla, löpande service och ständiga uppdateringar. Trasiga komponenter byts ut, fungerande behålls och uttjänta råvaror återvinns i sin helhet.

– Nya affärsmodeller och materialflöden öppnar också för innovation, något som vi i Sverige är bra på. Här har Västsverige allt att vinna på att ligga i framkant, säger Jonas Norrman.