IMCG-bloggen

Energibolagen måste anpassa sin affär

2015-03-09

Hallå där Anders Sandoff, universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg, som i vår bedriver forskningsinsatser kopplade till ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme”.

Vad kommer du och din kollega Jon Williamsson att göra?
Jon kommer att intervjua direktörer och chefer från fjärrvärmebolag som satsar på kundorienterade IT-lösningar med energihushållning och energieffektiviseringssyfte. Vi tittar både på företag som har implementerade system och på företag med långtgående planer att implementera sådana system.

Vad kommer ni att titta extra på?
Fjärrvärmen genomgår en potentiellt stor förändring genom att ge kunder tillgång till data över hur exempelvis deras energikonsumtion ser ut. Vi vill därför utröna hur sådana kundorienterade ”realtids”-system används i affärsutveckling och hur de i slutändan kan tänkas påverka affärsmodellen.

Varför måste fjärrvärmebolagen och deras affär utvecklas?
Fjärrvärmeföretag behöver följa, och helst leda, de trender som påverkar deras situation. På en konkurrensutsatt marknad måste företag anpassa sin affärsmodell. Om så inte sker tappar företagen och tekniken legitimiteten som krävs för att tillgodose det värme- och kylbehov som finns på marknaden.

Vad innebär en implementering av en IT-plattform som Green IT Homes?
Systemtekniska lösningar som Green IT Homes möjliggör inte bara en annan form av kundkontakt än vad som tidigare funnits. Det skapar även möjlighet för fjärrvärmeföretaget att, genom mer detaljerad förståelse för kundbeteende och snabbare interaktion med kunden, bättre styra exempelvis effektuttag, dimensionering av system och utformning av kunderbjudanden.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare