IMCG-bloggen

IMCG gör europeiskt nyhetsbrev om fjärrvärme

2015-03-31

Celsius, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities, lyfter sitt externa nyhetsbrev med hjälp av IMCG:s kommunikationsavdelning.

Nyhetsbrevet, som är en del i IMCG:s arbete med kommunikationen kring Celsius, går ut till städer, energibolag och andra intressenter över hela Europa. Syftet är att visa hur projektet framskrider i deltagarstäderna och samtidigt locka nya städer att gå med.

Celsius ska bidra till en omfattande utbyggnad av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa. Målet är att minst femtio europeiska städer ska rekryteras.

– Arbetet med nyhetsrapporteringen blir ett viktigt och roligt uppdrag, Spillvärmen inom EU räcker till att värma upp samtliga fastigheter i medlemsländerna och det måste kommuniceras, säger Amanda Termén, strategisk kommunikatör på IMCG som blir ansvarig för nyhetsbrevet.