IMCG-bloggen

Trendbrott för utsläpp av koldioxid

2015-03-17

Världens sammanlagda utsläpp av växthusgasen koldioxid ökade inte förra året. Det är första gången på 40 år som det händer, bortsett från år med ekonomisk nedgång.

– Tidigare har tillväxt alltid inneburit mer koldioxidutsläpp och varit själva grundproblemet, säger Johan Emanuel, projektledare på IMCG och expert inom energiområdet.

Enligt det internationella energiorganet IEA, som står bakom uppgifterna i årssammanställningen, beror resultatet på att Kina och OECD-länderna blivit mer energieffektiva och i större utsträckning använder förnybara energikällor.

– Om vi kan behålla denna trend med global tillväxt baserad på energieffektivitet och hållbara energislag är det en historisk milstolpe och den första riktigt goda nyheten sedan klimatdebatten startade.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare