IMCG-bloggen

Affärsutveckla tidigt för att lyckas med din innovation

2015-04-01

För att föra ut innovationer på marknaden använder IMCG analysverktyget Business Model Canvas.
– Senast tog vi fram en BMC för projektet “Tysta offentliga rum“. Resultatet visade många fler affärssegment än vad som fanns formulerat i den ursprungliga projektidén, säger Amarina Sandhu, Project Quality Manager för Tysta Offentliga Rum på IMCG.

För en innovation är affärsmodellen en viktig pusselbit som bör utvecklas parallellt med teknik- och produktutvecklingen, så att fokus läggs på värdeskapande aktiviteter från start.
Partners och intressenter bidrar in i analysarbetat och involveras på så sätt i ett tidigt stadium.
– Affärsmodellen som har tagits fram i projektet “Tysta Offentliga Rum” via Business Model Canvas, är vägledande för kommande satsningar och marknadsföring av innovationen, säger Amarina Sandhu.