IMCG-bloggen

IMCG-bloggen på engelska

2015-04-08

Med tydliga nyhetsvinklar och ett uppdaterat webbflöde har IMCG:s kommunikationsavdelning skapat en populär nyhetskanal för företaget. Nu lanseras IMCG-bloggen på engelska.

– IMCG rör sig på en internationell marknad där flera av våra intressenter och kunder befinner sig utanför Sverige. Att publicera vårt flöde även på engelska är en naturlig utveckling, säger Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikationschef på IMCG.

En tydlig inkörsport
Bloggen är populär och har haft tusentals besök sedan starten för ett år sedan. Varje vecka publiceras nyhetsartiklar, intervjufilmer, kommentarer och tips som speglar IMCG:s verksamhet och de kärnområden som företaget rör sig inom.
– IMCG-bloggen är en tydlig inkörsport till företaget och våra tjänsteerbjudanden. Det blir därmed viktigt att skapa blogginnehåll som når även våra utländska webbesökare.