IMCG-bloggen

Strukturerad innovation - nyckel till överlevnad

2015-04-29

Strukturerad innovation är en nyckel till överlevnad för företag som vill säkra långsiktig framgång. Här berättar Hype Innovations försäljningschef Dietmar Breyer hur man bygger upp en organisations innovationskraft och tryggar den långsiktigt.

Läs mer om möjligheterna med Innovation Management här.