IMCG-bloggen

Digitalisering drivs av organisation ej av teknik

2015-05-25

Arbetet med nya digitala energitjänster börjar på ledningsnivå.
– Alla avdelningar påverkas. Därför är det avgörande att ledningen skapar samsyn i bolaget under hela resan. Från utveckling fram till installation och implementering, säger Johan Emanuel, expert inom energifrågor på IMCG.

Ett resultat i ”Gröna IT-innovationer för fjärrvärme” är en utvecklad IT-plattform för energieffektivisering, som möjliggör en affärs- och relationsförflyttning.
– Nu finns tekniken, men det är trögt att få energibolagen att gå från önskan om en digital kundrelation till att anamma de nya möjligheterna. En förändringsprocess måste drivas i hela organisationen. Avdelningsnivå räcker inte för att få det genomslag som energibolagens utmaningar kräver, säger Johan Emanuel.

Få vill leda
Projektets forskning, workshops och arbetsmöten med energibolag visar en tydlig bild. Få vill ta på sig ledartröjan och brett implementera digitala verktyg. Många vill vara efterföljare och tar hellre små steg än jättekliv. En risk är då att flera avdelningar gör mindre satsningar utan att informera varandra eller se hur insatserna kan skapa synergier.
– Varje avdelning är skicklig på att framtidssäkra sitt område, men med samordning och en gemensam strategi skulle bolaget kunna framtidssäkra hela sin fjärrvärmeaffär.

Ny affärsstrategi
Energibolagen erbjuder idag energitjänster. Med modern IT-teknik kan de snabbt utvecklas vidare, men det kräver en ny kund- och affärsstrategi. Stora kunder köper exempelvis redan energitjänster, vanligtvis av andra aktörer än energibolag.
– Här kan energibolagen ta marknadsandelar om de arbetar med nya prismodeller kopplat till energileveransen. För att driva igenom ett sådant affärskoncept måste en samsyn i bolaget finnas, säger Johan Emanuel.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare