IMCG-bloggen

Framsteg på hemmaplan – tillbakakliv utomlands

2015-05-11

Goda nyheter: på tjugo år har svenskarnas utsläpp av växthusgaser på hemmaplan minskat med 22 procent, visar en rapport från Naturvårdsverket.

Läge att slå sig för bröstet? Nja. Mindre goda nyheter: under samma tid har vi enligt rapporten ökat våra utsläpp i andra länder med 50 procent. Det handlar om vad vi konsumerar och var det kommer ifrån.

– Det är jättesvårt för konsumenter att konsumera klimatsmart. Det är klart att man kan förstå att flygresor utomlands påverkar, men i butiken kan samma grönsak ha helt olika klimatprestanda beroende på var den kommer ifrån, hur den är odlad och tiden på året, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Vanligtvis baseras officiell utsläppsstatistik på vad vi producerar här i Sverige, även det som exporteras, och det är de utsläppen som har minskat. Men Naturvårdsverket har vänt på perspektivet och summerar också utsläppen för det svenskarna faktiskt konsumerar, även importerade varor. Då syns plötsligt vår påverkan på andra länder, och den har alltså ökat.

Nätverket GAME som IMCG är med och driver publicerade 2014 en rapport om hur västsvenska konsumenter kan få stöd i att göra bättre val. Den förutspår en ökad utveckling av mobil-appar som kan räkna ut klimatpåverkan av en vara – lättanvända för konsumenten men byggda på ett avancerat underlag av faktorerna som bidrar till utsläpp.

– Det är få som vet att vi skapar utsläpp utomlands, det är inget synligt problem och därför tillåts det växa. Det ska vara lätt att göra rätt, vi tror att appar är fantastiska verktyg som bildar en positiv spiral och ökad förståelse. Om fler gynnar de alternativ som inte är beroende av fossila bränslen, växer de och har chans att bli bättre. Då minskar klimatpåverkan över tid, säger Jonas Norrman.

Posted in: