IMCG-bloggen

IT-tjänster skapar ny kundkanal för energibolag

2015-05-28

Hallå där Anna-Karin Dahlin, strategisk kommunikatör, som ingår i gruppen som utvecklar kommunikationstjänster i projektet “Gröna IT-innovationer för fjärrvärme“.

Ni tar fram verktyg för en bra kundrelation. Hur går det?
Bra! Via IT-plattformen öppnar vi kommunikationsvägar mellan kund och energibolag. Åt båda håll, vilket ger en snabb och nära kundtjänstkanal. I verktyget finns också visualiseringar som påvisar klimatpåverkan utifrån kundens prioriteringar. Vi kan genom digitaliseringen även skapa ett individbaserat autogenererat content.

Vad innebär autogenererat content?
Kunden klickar i information om sig själv och hushållets förutsättningar när verktyget installeras. Energibolaget kan också följa kundens beteende över tid. Det betyder att vem som får vilka erbjudanden och utskick sker automatiskt utifrån individen, dess intressen och energiprofil. Detta ger lättillgängliga metoder för att göra marknads- och informationskampanjer.

 Hur behåller energibolagen trovärdighet när de säger att de vill leverera mindre energi?
Det viktigaste är att arbeta nära kunden, utveckla relationen och använda ett språk som matchar kanalerna där bolaget träffar kunden. Kommunikationen måste förflyttas från ett fakturautskick till att erbjuda energitjänster som aktivt stöttar kunden att göra rätt val – i allt från avtal till att snåla på varmvatten och byta till energieffektiva vitvaror.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare