IMCG-bloggen

Kreativa krockar ger attraktiv stad

2015-05-19

Filmklipp: Innovation sker i kreativa krockar mellan människor med olika synsätt. Det är grundtanken i Älvstadens innovationslabb där man använder en ny metod för att alstra idéer för hållbar stadsutveckling.

slutpitchen för Innovationslabbet presenterar tretton grupper med 65 personer från företag, stad och akademi olika koncept som ska lösa varsin utmaning för Göteborgs framtid. Exempelvis krympa bilköer, göra nedgångna områden attraktiva och omvandla regnet till en tillgång.

– Det är intressanta idéer som presenteras, i stort och smått: en flytande matmarknad på kanalen, centrala godstransporter på Älven och offentliga toaletter utformade av konstnärer till exempel. Chansen att förslagen blir verklighet ökar nog med det faktum att de har tagits fram av branschfolk, säger Amanda Termén, strategisk kommunikatör på IMCG, på plats på slutpitchen.

Koncepten har utvecklats i sex workshops under våren där kompetenser från exempelvis byggbolag, transportföretag och universitet slagits samman för att bidra till stadens utveckling. För att lyfta idéerna ytterligare använder man den så kallade loopmetoden.

– Det är vanligt att exempelvis arkitekter sitter på kammaren och jobbar fram nya koncept, men i loopmetoden växlar man mellan att jobba inne och ta fram nya lösningar och sedan gå ut och fråga målgruppen för konceptet: ok, stämmer detta, är vi på rätt väg? Annars går man hem och jobbar om, så det bygger på en växelverkan, säger Lina Lundgren, projektledare för Innovationslabbet på Älvstranden Utveckling.

Här kan ser du loopmetodens skapare Mariah ben Salem Dynehäll berätta om hur metoden ger bättre innovation.

Innovationslabbet är en del i Göteborgs Stads nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling.

Foto: Beatrice Törnros/Mediabank Göteborg & Co