IMCG-bloggen

Pressmeddelande Framtidens Hållplats invigd

2015-05-21

I dag, torsdagen den 21 maj, invigde Göteborg Energi, Akademiska Hus och IMCG/Tysta Offentliga Rum en av de två hållplatser för elbusslinje 55 där bussarna laddas med grön förnybar el. Linje 55 (ElectriCity) kommer att trafikera sträckan Chalmers-Lindholmen med trafikstart den 15 juni. Hållplatsen som invigdes ligger på Svens Hultins plats på Chalmersområdet. 

– Vi är väldigt glada att i dag ha tagit ytterligare ett viktigt steg mot framtidens hållbara kollektivtrafik. Genom att ladda bussarna med förnybar el minskar vi utsläppen och förbättrar luftkvalitén för göteborgarna. Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Elektrifieringen av kollektivtrafiken är tillsammans med andra lösningar som till exempel ökad biogasanvändning en viktig pusselbit i detta arbete, säger Lotta Brändström, VD Göteborg Energi.

Hållplatskonceptet är ett samarbete mellan projekten ElectriCity och Tysta Offentliga Rum. Vid invigningen presenterades utformningen av hållplatsen, tekniken som laddar bussarna samt hur hållplatsen är en del i utvecklingen av framtidens hållbara Göteborg. Busshållplatsen är den första av tre demonstratorer som tas fram inom innovationsprojektet Tysta Offentliga Rum. Den utgör en testarena för ljuddämpande teknik som kommer att utvecklas vidare för olika användningsområden i en stadsmiljö. Till det yttre ser den ut som vilken hållplats som helst. Väl inne i kuren möts resenären av en annan upplevelse.

– På IMCG arbetar vi med Innovation Management för att öka hastigheten i omställningen till ett hållbart samhälle. Tillsammans med våra partners i projektet har vi samhällsutmaningen buller i fokus. Vår första ljuddämpade innovation för bullriga städer står nu på plats. Kombinationen tyst busskur och satsningen inom ElectriCity, där man arbetat med bullerkällan i bussen, känns helt rätt och ger en upplevelse av lugn stadsmiljö, säger Jonas Norrman, VD IMCG.

– Akademiska Hus uppdrag är att stärka Sverige som kunskapsnation och vi ska säkerställa att campus utvecklas på ett hållbart sätt. Goda kommunikationer till och från våra campus är en förutsättning för att säkerställa en långsiktig hållbarhet. Samverkan med Tysta Offentliga Rum inom ramen för ElectriCity har gett ytterligare en dimension av en framtidsinriktad kollektivtrafik som gör Chalmers Campus Johanneberg ännu attraktivare, säger Birgitta Hohlfält van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst.


Läs mer om projekten här:
www.goteborgelectricity.se
www.tystaoffentligarum.se


För mer information:

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi
Tel: 0704-66 04 28
E-post: cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

Amanda von Matern, projektledare och strategisk kommunikatör IMCG
Tel: 0766-36 53 05
E-post: amanda.vonmatern@imcg.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Posted in: