IMCG-bloggen

Buller är störande

2015-06-05

Enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Volvokoncernen störs 70 procent av göteborgarna av buller i staden. I projektet Tysta Offentliga Rum samverkar vi med åtta aktörer i Göteborg och London för att skapa bullerfria ytor för stadsmänniskan.

Forskare pekar på att det mest effektiva sättet att minska buller är att gå nära källan, exempelvis däck på bilar. Men med tilltagande urbanisering och högre bullernivåer måste åtgärder göras på flera håll samtidigt. Det vi nu utvecklar syftar till att skapa bullerdämpade ytor i den befintliga stadsmiljön, säger Amanda von Matern, projektledare för Tysta Offentliga Rum på IMCG.

Se filmen så förstår du hur: