IMCG-bloggen

Green IT Homes presenteras i Köpenhamn

2015-06-30


Fjärrvärme-metropolen Köpenhamn har en stor utmaning framför sig: att rensa ut den fossila energin ur värmesystemet. Nu bjuder staden och danska energibolaget HOFOR in IMCG för att presentera plattformen Green IT Homes, som innehåller nycklar till lösningen

Köpenhamn har troligen Europas mest utvidgade fjärrvärmenät, det täcker hela 98 procent av värmebehovet i staden. Det finns ett stort intresse för att kapa de återkommande produktionstopparna i systemet, exempelvis på kalla morgnar när husen värms och många duschar. Då krävs vanligen att fossildrivna värmekällor dras igång. Att kapa topparna skulle spara både miljö och pengar. Därför har staden har bjudit in IMCG som tillsammans med Göteborg Energi åker ner för att presentera styrverktyget Green IT Homes, nästa generation av Smart Metering.

– Genom Green IT Homes finns möjlighet att minska efterfrågan av värme från mottagarsidan, som komplement till det vanliga att styra värmetillförseln från produktionssidan. Mottagningen av värme kan programmeras till att slås av vid produktionstoppar, för så lång tid som varje specifikt hus kan hålla temperaturen uppe. Vi tror att det här kan vara till stor nytta i ett så utvidgat system som Köpenhamns, säger Johan Emanuel, projektledare för Green IT Homes.

Green IT Homes är den uppkopplade plattformen för nya smarta energitjänster. Information från kundernas fjärrvärmecentraler uppdateras på sekundnivå vilket ger energibolagen bättre affärsmöjligheter, kundrelationer och servicerutiner. Plattformen ingår i projektet ”Gröna IT Innovationer för Fjärrvärme”, som undersöker hur modern IT kan möta energibolagens utmaningar, med finansiering från Energimyndigheten och den svenska fjärrvärmebranschen genom forskningsprogrammet Fjärrsyn.

Posted in: