IMCG-bloggen

Grönare energisystem – IMCG inledningstalare

2015-06-16

EU vill öka takten i utvecklingen mot grönare energisystem och tar nu fram en ny forsknings- och innovationsagenda.
– Den viktigaste satsningen är på förnybar energi. EU-kommissionens ambition är att medlemsländerna tillsammans ska bli världsledande på detta område, säger Jonas Norrman, vd på IMCG.

Idag, den 16 juni, i samband med EU Sustainable Energy Week 2015 arrangerar Nätverket GAME ett frukostmöte om det nya konceptet Energy Union. IMCG:s vd Jonas Norrman inledningstalar.
– Förnybar elenergi kommer att vara en central del, men även fjärrvärme som ett viktigt verktyg för att öka energieffektiviteten i Europa. Sverige ligger långt fram när det gäller innovationer, installationer och att bygga smarta energisystem.

Horisont 2020
I sommar börjar det andra arbetsprogrammet inom Horisont 2020, vilket inkluderar flera möjligheter i linje med Energy Union och de nya samhällsutmaningarna. Prioriterade områden är bland annat förnybar energiteknik, smarta elnät, energineutrala byggnader och hållbara transportsystem.

Utveckling i Västsverige
Under frukostmötet kommer representanter från akademi, samhälle och näringsliv att diskutera vilka möjligheter utlysningarna kan skapa för utvecklingen i Västsverige.
– Eftersom det händer mycket just nu bör både företag och offentliga aktörer hålla sig välinformerade. Genom vår omvärldsbevakning får man en snabb start inför kommande utlysningar, säger Jonas Norrman.

Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare