IMCG-bloggen

Hållbar tvätt med fjärrvärmedrivna maskiner

2015-06-03

Hundra tvättmaskiner med varmvatten från stadens fjärrvärmesystem har officiellt invigts i Gårdsten nordost om Göteborg.

Istället för att värma vattnet med elektricitet använder maskinerna nu överskottsvärme från Göteborgs industrier och avfallsförbränning. Det sparar in minst halva energiförbrukningen. Maskinerna har installerats av Göteborg Energi som en del av EU-projektet Celsius.

– Vitvaror är bland de största energislukarna i hemmet och här tar du tillvara spillvärme för att driva dem, det är ju fantastiskt bra. Det här är en av projektets många bra demonstratorer som betyder steg i rätt riktning. Spillvärmen från europeiska industrier räcker för att täcka hela värmebehovet i Europas fastigheter, säger Magnus Andersson på IMCG som är strategisk expert inom affärsutveckling i Celsius.

Projektet tar fram nya användningsområden och utvidgar användningen av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa, för att bidra till hållbarare städer. För bostadsbolaget Gårdstensbostäder är tvättmaskinerna en del i resan från en socialt utsatt stadsdel till ett hållbart och framåtblickande bostadsområde.

Posted in: