IMCG-bloggen

Innovativa vitvaror lyfter förorten

2015-06-11

FILMKLIPP: Celsius, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities, tar ett kliv framåt genom invigningen av en demonstrator i Gårdsten utanför Göteborg. Från och med nu tvättar de boende sina kläder i maskiner med varmvatten från fjärrvärmenätet – något som minskar elförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.

Som en del i arbetet med kommunikationen kring Celsius var IMCG på plats på invigningen. Vi har gjort ett videoreportage om vad miljöinnovationer betyder för de boende i ett område som länge ansågs nedgånget och oattraktivt, men som nu siktar framåt och uppåt.