IMCG-bloggen

Energibolag i förändring: "Utan intern acceptans går luften ur"

2015-07-01

Sveriges energibolag är utåt överens – energitjänster och en digital kundrelation är ett måste. Men implementeringen går trögt.
– Det är ett faktum att det inte går som på räls för branschen, säger Malin Karlsson, chef för energitjänster på Borlänge Energi.

Energitjänster ska få energibolagen att möta allt från europeiska klimatmål till kraven på en bättre kundupplevelse och ny affärsnytta. Men när gamla fasta dokumentmallar i kombination med invanda arbetsprocesser ska matchas med nya erbjudanden och affärsmodeller blir det en utmaning.
– Trots att stora energibolag försöker att ligga i täten får vi inte det riktigt att lossna. Den interna acceptansen är en nyckelfaktor. Annars finns det risk att luften går ur, säger Malin Karlsson.

Pedagogik viktigare än teknik
I projektet Gröna IT-innovationer för fjärrvärme, som finansieras av forskningsprogrammet Fjärrsyn, är det tydligt att förändringsarbetet påverkar alla led i organisationen när den egna lönsamheten, mervärden och syftet att stärka andra produkter synas. Projektresultat visar att det  krävs samarbete och tvärkunskap mellan avdelningarna, vilket bekräftas av Malin Karlsson.
– Personalen måste förstå vad vi säger och var bolaget är på väg. Acceptansen ska komma från ledningen och processas brett i organisationen. Jag är övertygad om att pedagogik i det här sammanhanget är viktigare än teknik för att få det att fungera.

Det vi lär oss är större än ett erbjudande om en ny tjänst. Vi utvecklar en hel bransch.

Kärnvärden
Malin Karlsson har arbetat som ansvarig för energitjänster i snart tio år. Hon har erfarenhet från två energibolag och har testat olika modeller för implementering. Kunskapen säger att det blir problem om organisationen inte är synkad.
– Avdelningarna på ett och samma energibolag ska inte ha affärsmodeller som motarbetar varandra. Exempelvis kan energitjänster utformas för att kapa effekttoppar genom att göra det lönsamt för kunden att spara energi när den är som dyrast och sämst för miljön. Återkopplar då ekonomiansvariga att intäktsbortfallet blir för stort arbetar vi utifrån olika kärnvärden och direktiv, säger Malin Karlsson.

Måste vara ödmjuka
Hennes råd är att lägga tid på förarbetet och skriva en verksamhetsplan. Låta nyckelpersoner i organisationen vara med och resonera kring argumenten, men också våga sätta ner foten och besluta vad som ska göras och när det är dags att gå vidare.
– Vi har varken erfarenhet eller rätt kompetens i alla led. Vi behöver vara ödmjuka och inse att omställningen kommer att kräva sitt. Just nu genomgår energibolagen en intern innovationsprocess och det vi lär oss är större än ett erbjudande om en ny tjänst. Vi utvecklar en hel bransch.

Posted in:
Om författaren

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin

Anna-Karin Dahlin är strategisk kommunikationschef på IMCG och ingår i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin är utbildad journalist och har bland annat arbetat på Sveriges Radio som reporter, nyhetsankare och programledare