IMCG-bloggen

IMCG-filmer kan marknadsföra EU-program

2015-08-26

FILMKLIPP: EU-kommissionen är i färd med att producera en film för att öka medvetenheten om och viljan till medverkan i EU:s Smart Cities-initiativ. Göteborg bidrar bland annat med två IMCG-producerade reportage.

Städer som kommit långt inom Smart Cities-projekten har blivit ombedda att skicka in filmat material som dokumenterar uppnådda resultat. Från Göteborg har två IMCG-producerade reportage skickats, om fjärrvärmeprojektet Celsius: ett som handlar om kunskapsöverföring i workshops och ett om fjärrvärmedrivna vitvaror i ett pilotprojekt i Gårdsten. Båda kan du se längst ner i det här blogginlägget.

Materialet togs emot som ”mycket intressant” och Smart Cities-filmen är under produktion i detta nu, den presenteras i september. Då får vi veta om IMCG är del av kampanjen.

Smart Cities syftar till att finansiera framtagandet av smarta lösningar som främjar Europas stadsbors livskvalitet, städernas hållbarhet och möjligheten att nå EU:s uppsatta klimatmål. Tanken bakom kampanjen är att öka kunskapsutbytet mellan städerna så att värdefulla lösningar replikeras och sprids.


Celsius workshops – en snabb väg till kunskap


Vitvaror i Gårdsten – en demonstrator inom Celsius